stránky a informácie o sociálných vedách

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

Doporučená literatura

Doporučená literatura:
BAKOŠOVÁ, Z. Sociálna pedagogika. Vybrané kapitoly., Bratislava: FF UK, 1994 Bánská Bystrica: PF UMB, 2000
BOHNISCH, L. Sozialpadagogik des Kindes und jugendealters., Weiheim – Munchen: Juventa, 1993
DOČKAL, J. Člověk a svět. (Úvod do sociální pedagogiky.), Praha: Ethum, 1999
DOUBRAVOVÁ, D., NANQUE, O., SOTOLÁŘ, A., OUŘEDNÍČKOVÁ, L. a kol. Projekt Pilotní projekt modelových pracovišť justiční a mediační služby, in Éthum 18/98
FENYK, J., SOTOLÁŘ, A., SOVÁK, Z. Mediace jako alternativní podoba naplnění trestní spravedlnosti, Trestní právo č. 7-8/1997
GALLA, K. Úvod do sociologie výchovy., Praha: SPN, 1967
HAVRDOVÁ, Z. Komunitní práce. In.: Obce ,města regiony. Praha: SLON, 1997
HRADEČNÁ, M. a kol. Vybrané problémy sociální pedagogiky., Praha: Karolinum, 1998
HRONCOVÁ, J., HUDECOVÁ, A., MATULAYOVÁ, T. Sociálna pedagogika a sociálna práca., Bánská Bystrica: PF UMB, 2000
HRUŠKOVÁ, O., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., ŠTERN, P. K některým teoretickým a praktickým otázkám probační služby, Trestní právo č. 7-8/1997
KLAPILOVÁ, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky., Olomouc: PF UP, 1996
KRAUS, B. Pohled na současnou sociální pedagogiku. Pedagogika., 1996, č. 2,
KRAUS, B. Mládež v postmoderní době. In.: SOCIÁLIA 99, Sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové, Gaudamus, 2000,
KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy., Hradec Králové: Gaudeamus, 2. vyd., 1999
KRAUS, B. Sociální pedagogika a její význam na prahu nového století. Pedagogická orientace., 2001, č. 2,
KRAUS, B. Úkoly sociální pedagogiky. In.: SOCIÁLIA 97. Sborník ze semináře ÚSS PF VŠP., Hradec Králové: Líp, 1998,
KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et. al. Člověk, prostředí, výchova. Brno: Paido, 2001
KUBÍČKOVÁ, M. Vůle ke zdravému životu. Praha: Onyx, 1996
KUČEROVÁ, S. Člověk, hodnoty, výchova., Prešov: 1996
KUSÝ, M. Práce středisek výchovné péče pro děti a mládež. Sociální politika., 1997, č. 1

Žádné komentáře:

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!