Sociálne vedy

Sociologická teória – Charles Horton Cooley

Sociologická teória Charles Horton CooleySvoje hlavné myšlienky vysvetlil v troch dielach: Human nature and Social Order (1902), Social Organization (1909) , Social Process (1918). Okrem toho k jeho významným dielam patrí súbor rozpráv Sociologica...

Spoľahlivosť pozorovania závisí:

Spoľahlivosť pozorovania závisí: – zo strany pozorovateľa na kvalite výcviku pozorovateľa, na rozsahu jeho skúseností s pozorovaním, na jeho špeciálnych schopnostiach významných pri pozorovaní (sústredenie pozornosti, rozsah pozornosti, bezprostredná pamäť atď), na správnom pochopení...

Analýza dokumentov

Analýza dokumentovDokumentom sa rozumie predmet vytvorený špeciálne pre prenos a zachovanie informácie (akákoľvek informácia fixovaná v rukopisnom, či tlačenom texte, na MG páske, vo filme ap.). Dokumenty sú prvotné – fixujú údaje o príslušných...

Využívajú sa dva hlavné spôsoby pozorovania

Využívajú sa dva hlavné spôsoby pozorovaniaNeštruktúrované pozorovanie – jeho hlavnou funkciou je získavanie informácií o nových javoch alebo o nových momentoch javov. Tieto nemôžu byť známe vopred, sú objavené aj v priebehu pozorovania. Tento...

Registrácia pozorovaného správania pomocou prístrojov

2. Registrácia pozorovaného správania pomocou prístrojovObrazová stránka správania sa zaznamenáva predovšetkým pomocou nemého filmu. Nafilmované správanie sa môže opakovane analyzovať. Filmový záznam má radu predností:1. umožňuje ľubovoľne časté opakovanie pozorovania javu2. pozorovateľ má možnosť...

Operacionalizácia

Operacionalizácia – súhrn všetkých krokov alebo operácií, ktoré musí s-lóg urobiť, aby sa od teoretickej formulácie hypotézy napojil na empirický fakt. Je to najdôležitejšia technická prípravná časť výskumu. Krok operacionalizácie musí obsahovať plné vedomie...

Metódy sociologického výskumu

Metódy sociologického výskumu POZOROVAIEje vedecká metóda, ktorá je priamym poznávaním určitého javu na základe vnímania tohto javu samého, alebo na základe vnímania jeho prístrojovej registrácie. Pozorovanie je zámerne riadené plánom odvodeným z cieľov výskumu,...

Spoločenská podmienenosť morálky

Spoločenská podmienenosť morálkySociológ, ak chce zistiť spoločenské faktory, ktoré determinujú morálku si má všímať: Každý empirický výskum začína formuláciou hypotéz, ktoré špecifikujú vzťahy medzi premennými. Istý jav morálky, ktorý sa stane predmetom výskumu predstavuje...

Priebeh empirického bádania

Priebeh empirického bádaniaSúvislosť objavu – situácia, kedy si vedec uvedomí problém, ktorý je hodný výskumu.Teória – zadanie soc. problému môže vyplynúť z doterajších výsledkovSoc. problém – keď je v teórii vec vysvetlená, ale v...