Sociálne vedy

Systémy morálnej regulácie

Systémy morálnej regulácie1. Inštitucionálny systém (inštitúcie) – je v nich objektivizovaná a fixovaná morálka konania ľudí. Inštitúcie sú sociálno-hostorické javy, ktoré fixujú morálnu skúsenosť.2. Morálne hodnoty – ktoré pôsobia cez iné formy duchovnej kultúry:...

Morálka ako predmet sociologického výskumu

4. – 5. Morálka ako predmet sociologického výskumuMorálka spoločnosti nie je izolovaný jav a nedá sa odizolovať od iných sfér spoločenského života – t.j. keďže sa morálka v spoločnosti vyvíja spolu s inými stránkami...

Moderná spoločnosť a tendencie jej vývoja

3. Moderná spoločnosť a tendencie jej vývoja Vznik a rozvoj modernej spoločnosti podnietil vývoj s-gie ako vedy. Moderná spoločnosť je teda predmetom s-gického záujmu od konštituovania s-gie ako vedy. Tento s-gický záujem sa začiatkom...

Vysoký stupeň organizácie sociálneho života a sociálnej kontroly

Vysoký stupeň organizácie sociálneho života a sociálnej kontroly – soc. Kontrola sa týka predovšetkým kontroly populácie ako pracovnej sily a distribúcie zdrojov moci. Moderná spoločnosť vytvára špecifické formy zospoločenštenia – najvýznamnejšou je národný štát....

Marxistická sociológia morálky

2.4 Marxistická sociológia morálkyMarxistická etika a sociológia pokladajú morálku za sociálno-historický jav a fakt kultúry. Morálka je súčasťou ideologickej (duchovnej) nadstavby spoločnosti. Jej spoločenská determinácia nie je jednostranná a úplná. Marxizmus zdôrazňuje triednu podmienenosť...

Georg Gurvitch

2.5 Georg Gurvitch (1894-1965) – francúzsky s-lógZaoberal sa sociológiou morálky v ďalšej etape rozvoja sociológie, t.j. po období „klasikov“. Charakteristicky pre druhú etapu rozvoja sociológie zdôrazňuje potrebu spojenia Durkheimovej teórie sociológie morálky a empirického...

Morálka ako interakcia – G. Simmel

2.2 Morálka ako interakcia – G. SimmelAj keď sociológii morálky nevenoval systematickú pozornosť (bol skôr filozofom morálky), predsa len vo svojich sociologických diagnózach modernej spoločnosti druhej polovice 19. stor. a na prelome 19. a...