Sociálne vedy

Typy otázok vo FG

Typy otázok vo FG: Zahajovací otázky: odhalují se jimi základní charakteristiky účastníků, moderátor se orientuje ve skupině a zjišťuje její společné rysy. To mu umožní vést další diskusi. Odpovědi na tyto otázky by měly...

Dotazníkové šetrenie, jeho organizácia

11. Dotazníkové šetrenie, jeho organizácia. Postup šetrení. Návratnosť a faktory jej ovplyvňovania Faktory ovlivňování návratnost: délka dotazníku, pilotáž vylučuje nesrozumitelnost, průvodní dopis, neovlivníme : předmět výzkumu, zkoumanou populaci, výzkumnou instituci. Dotazník zasílaný poštou: výhody-v...

Dotazník, zásady jeho prípravy

12. Dotazník, zásady jeho prípravy. Typy otázok. Příprava dotazníku: 1) sestavíme seznam toho co nás zajímá2) první formulace otázek3) uspořádání otázek do bloků podle témat4) upravíme přechody mezi bloky 5) doplníme úvodní oslovení a...

Rozhovor. Príprava rozhovoru

13. Rozhovor. Príprava rozhovoru. Výskumné nástroje pre rozhovor. Tazatelia a ich inštruktáž. Typy rozhovorov Typy Rozhovoru: 1)Standardizovaný s dotazníkovým archem-od každé osoby stejná informace, přesně stejně formulované otázky ve stejném pořadí. Použití: když je...

Štúdium dokumentov

14. Štúdium dokumentov. Typy dokumentov a metódy ich analýza. Sekundárna analýza dát. Zásady obsahovej analýzy. Typy dokumentů: 1)osobní o zážitcích, pocitech,dopisy, diáře, autobiografie, přiznání 2)úřední-statistiky, výkazy, soudní akta3)tištěné-hromadné předávání informací,noviny, knihy, fotografie. Všechny dělíme...

Metódy a techniky pozorovania

10. Metódy a techniky pozorovania. Typy pozorovania. Príprava pozorovania a jeho organizácia Charakteristiky: sledovány jevy, které jsou přímo dostupné smyslovému vnímání, které nebyly vyvolány zásahem výzkumníka v průběhu pozorování. Tj. malý počet transformací, což...

Příprava standardizovaného pozorování

Příprava standardizovaného pozorování.: a) stanovíme elem. Jevy dostupné emp. Vnímáníb) plán pozorováníc) připravíme tech.pomůcky, terén, pozorovateled) provedeme pozorování. Může být provedeno při předvýzkumu. Plán pozorování: 1) stanovíme předmět pozorování: elementární jevy, indikátory, které vypovídají...

Riadenie kvality výskumného procesu

7. Riadenie kvality výskumného procesu. Nevýberové chyby. Oblasť; Časté chyby:výzkumný problém; otázka nieje aktuálna, otázka nieje zodpovedateľnápojmový rámec; prílišná redukcia sledovaných udalostí, nemerateľné operacionálne definíciepopulácia; nieje reprezentatívna, základná populácie nieje celá dosažiteľnávýskumný projekt; rozhodujúcu...

Prezentácia výsledkov sociologického výskumu

8. Prezentácia výsledkov sociologického výskumu. Spôsoby prezentácie. Pravidlá pre publikáciu. Typy grafov a spôsoby ich použitia. Zásady prezentace výzkumné zprávy:a) pro koho je zpráva určena:pracovníci firem, podnikatelé-údaje zajímající jejich zákazníky, čím je výzkum důležitý...

Etické a profesionálné zásady sociológa výskumníka

9. Etické a profesionálné zásady sociológa výskumníka. Etický kódex sociológa. Etika výzk. práce:AnoChovat se podle obecně přijatých prof. zvyklostíOdpovědnost je založena na kombinaci citlivosti, ohleduplnosti a zdravého selského rozumu,Odpovědnost k tomu, koho zkoumáš, k...