Sociálne vedy

Teórie sociálnej konformity

Teórie sociálnej konformityMedzi najznámejšie teórie, ktoré vysvetľujú, prečo sa ľudia správajú konformne, patria: – Teórie nápodobyPodľa teórie nápodoby sa ľudia správajú konformne, preto že je v ich povahe snaha imitovať, napodobňovať. Konformné správanie je...

Klinická úvaha

5. Klinická úvahaTerapeut u klienta posudzuje:– podnet k návšteve– aká je klientova objednávka– klientova vlastná teória o povahe jeho ťažkostí– klientov súčasný stav– čo si klient myslí o svojom súčasnom živote– aká je klientova...

Prístupy k zdraviu a k chorobe

Prístupy k zdraviu a k chorobe Teórie zdravia:-ideálny stav-úroveň telesnej a duševnej zdatnosti, ktorá človeku umožňuje pracovať-tovar, ktorý možno darovať, kúpiť, získať alebo stratiť – nadcenenie moci medicíny-osobná sila – spôsob žitia, pravidlo životaChoroba...

Predmet klinickej psychológie

Predmet klinickej psychológie:–duševný život človeka v biopsychosociálnych súvislostiach Vývoj a súčasnosť odboruA.Vývoj r.1896 – americký psychológ Lightner Witmer ( žiak W. Wundta) zakladá pri Pensylvánskej univerzite prvú psychologickú kliniku a kazuistický prístup označuje ako...

Ako a s kým pracujeme

Ako a s kým pracujeme1. Osobnosť– celok duševného života človeka (Hartl, 1993)– zložka: interpersonálna (ako sa prejav.),intrapsychická (aký je)PohlavieIdentita – je vytvorená:– biologickým pohlavím– psychosexuálnou rolou – interakcia medzi človekom a okolím– mapou lásky...

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung– vytvoril asociačný experiment, pomocou ktorého skúmal komplexy– pojmy: typ introvertný, extrovertný, archetypy – primitívny vzor veci, praobraz, je prítomný v nevedomí a ovplyvňuje spôsob vnímania sveta, kolektívne nevedomie – skladá sa...

Oblasti aplikácie klinickej psychológie

Oblasti aplikácie klinickej psychológieKlinická psychológia (psychopatológia, psychodiagnostika, psychoterapia) :-v minulosti doména psychiatrických oddelení a liečební-v súčasnosti širší rozptyl v rámci spolupráce s pomáhajúcimi profesiami1.Ošetrovateľstvo-zdôraznená etika starostlivosti – vzťah k pacientovi-presadzuje sa individualizovaná starostlivosť vychádzajúca...

Súčasnosť

A.Súčasnosť1.Rozdiely medzi mužmi a ženami-20. Stor. = storočie ženského oslobodenia-zmeny v medicíne, sociálnej práci, vznik ošetrovbateľstva ako vednej disciplíny-pár – muž, žena si buduje vlastnú doplnkovosť,. Ktorá môže byť taká pružná, že unesie nezamestnanosť...

Gregory Bateson

Gregory Bateson – vzťahy komplementárne (doplňujúce sa)– vzťahy symetrické – súmerné– metakomplementarita – vzťah je doplnkový, ale vo dvoch rovinách (bezmocná uplakaná manželka, mocný zúrivý manžel) Systemický pohľad – systém je utváraný problémom– v...