Sociálne vedy

Flexibilita práce

Flexibilita práceFlexibilita – prispôsobenie zamestnania požiadavkám ekonomického charakteru. Povojnová konjunktúra priniesla nárast dopytu doprevádzaný relatívnym nedostatkom pracovnej sily. Cieľom podnikov teda bolo zaviazať si zamestnancov a udržať si ich. Okrem iného to dosahovali aj...

O kvantitatívnej flexibilite sa nevyjednáva

O kvantitatívnej flexibilite sa nevyjednáva Kvantitatívna flexibilita vzniká bez ohľadu na charakter profesných vzťahov. O tomto type flexibility sa nevyjednáva, pretože o ňom sa vyjednávať nedá. Pracovníci sú nútení podriadiť sa. Je aplikovaná v...

Kvalitatívna – funkčná flexibilita

Kvalitatívna – funkčná flexibilita Funkčná flexibilita mení charakter zamestnaní. Umožňuje prispôsobiť obsah práce potrebám produkcie. Ide o prispôsobenie nie množstva pracovníkov ale zmenu či prispôsobenie obsahu ich práce. Ide o najímanie zamestnancov, ktorí budú...

Segmentácia trhu spôsobuje rozkol v spoločnosti

Segmentácia trhu spôsobuje rozkol v spoločnostia prispieva k znižovaniu kvality trhu práceRozdielnosť profesných vzťahov pôsobí rozkol v spoločnosti. Zamestnanci primárneho trhu využívajú rozvinutý systém organizácie profesných vzťahov. Pracovník a primárny trh. Kolektívne vyjednávanie medzi...

Zhoršovanie situácie na trhu práce

Zhoršovanie situácie na trhu práceFenomén segmentácie pracovného trhu pretrváva vplýva na trh práce takým spôsobom, že stále viac zamestnaní dostáva iba dočasný charakter. Na začiatku ekonomickej krízy sa primárnemu trhu podarilo odsunúť všetky problémy...

Segmentácia pracovného trhu

Segmentácia pracovného trhuAmerický ekonóm Michael Piore vypracoval na začiatku sedemdesiatych rokov 20. stor. teóriu segmentácie trhu práce, podľa ktorej je pracovný trh rozdelený na dva celkom odlišné segmenty. Segmentácia pracovného trhu teda znamená rozdelenie...

K segmentácii pracovného trhu dochádza

K segmentácii pracovného trhu dochádza i vo verejnom sektoreV roku 1974 poukázal Jacques Magaud v jednom článku na to, že k segmentácií dochádza v západných ekonomicky rozvinutých krajinách i na pracovnom trhu, ktorý ponúka...

Kríza revolučných odborových hnutí

Kríza revolučných odborových hnutíFrancúzske odborové hnutie vychádza z revolučnej tradície. Napriek tomu že počet zamestnancov organizovaných o odboroch nedosahoval vo Francúzsku nikdy počtu odborárov vo väčšine ostatných zemí OECD, bola ich moc behom povojnovej...

Kríza spôsobená predovšetkým neprispôsobivosťou odborov

Kríza spôsobená predovšetkým neprispôsobivosťou odborovMnohé z európskych odborových hnutí, tak ako napríklad aj Francúzske odbory sú vo väčšine prípadov opozičnými odbormi. Ich členovia sa tradične regrutujú z radov robotníkov. Od začiatku sedemdesiatych rokov 20....

Odbory však stále majú nezanedbateľnú moc

Odbory však stále majú nezanedbateľnú moc.Odbory sú i naďalej centrálnym hráčom v mnohých inštitúciách celonárodného významu – napr. v nemocenských fondoch či fondoch rodičovských prídavkov. Ich zamestnanci taktiež pôsobia ako poradcovia pri súdnych procesoch...