Sociálne vedy

Franklin Henry Giddins

Spoločenská skladba – venuje jej veľkú pozornosť– veľké skupiny– malé skupiny– dôležitý faktor, ktorý podmieňuje fungovanie veľkých a malých skupín je deľba práceRodina – zakladná agregácia, rodiny sa môžu líšiť druhovým vedomín (napr. protestantská...

Franklin Henry Giddins

Ako chápať účelovosť a smerovane sociálnej evolúcie? Uvažuje v kategóriach pokroku, hlavné indikátori pokroku:– materiálny blahobyt– evolúcia racionálneho správania– rast obyvateľstva– rozmnožovanie vzťahov– šírenie mravného a intelektuálneho životaKategóriou pokroku sa odlišujú démotické združenia od...

Lester Ward

Lester Ward (1841 – 1913) – Sumnerov súčasník, v tej dobe mu bol pripisovaný menší význam, pracoval na paleontologických výskumoch, tu sa začal zaoberať problémom evolúcie, dostal sa k Spencerovmu dielu, ktoré ho doviedlo...

Lester Ward

Sociológia – čistá – aplikovaná (účelovo zameraná, má prispieť k blahu spoločnosti)Ward ovplyvnil P. Sorokina: čistá sociológia – telika (telesis) – genetika (genesis)Vedecký utilitarizmus – sociálna veda má byť užitočná pre spoločnosť, týka sa...

Franklin Henry Giddins

Franklin Henry Giddins (1855 – 1931) – pôvodne inžinierske vzdelanie, zaoberal sa aj politickou vedou, bol považovaný za najschopnejšieho amerického sociológa, prvý profesor sociológie na Californskej univerzite– vplyv: Spencer, Darwin,Comte, Ward, bol predstaviteľom meliorizmu–...

Protosociológia novej sociológie

Protosociológia novej sociológieJej počiatky sú v americkej sociológii, jej vznik sa spája:– s vydaním diela Dynamická sociológia od Lestera Warda v roku 1883– so založením periodika Americký sociologický časopis v roku 1894– so založením...

INŠTITÚCIE

INŠTITÚCIE– spontánne – prirodzený vznik (napr. náboženstvo, rodina)– zavedené – vznik v modernej dobe, sú účelovo determinované (napr. banka, univerzita) kratší evolučný cyklusSkúmanie ľudských motívov– prvotné motívy sú hlad, láska, nenávisť, strach – tieto...

ESEJ

ESEJ – Samuel P. Huntington – Stret civilizácii. Boj kultur a promena svetoveho radu. Rybka Publishers, Praha 2001Civilizácie môžu žiť vedľa seba, ak sa dokážu vyhnúť pokušeniu univerzalizmu a nebudú si násilne vnucovať svoje...

Scientizmus

Scientizmus– univerzálnosť jedného modelu vedy– verí v schopnosť vedy riešiť všetky závažné problémy – zdôrazňuje úlohu vedy v spoločnosti– spája sa s metodologickým redukcionizmom (zaujíma sa iba o metódy, ktoré sú univerzálne platné pre...