Sociálne vedy

Charakteristika novodobej sociológie

Charakteristika novodobej sociológie Stará sociológia (30. roky 19. stor. – 1900) /prerušenie kontinuity/ Nová sociológia (po WWI) Nová sociológia:1) Silná tendencia odfilozofovania sociológie – sociológia sa má zbaviť špekulácii, má byť pragmatickou vedou2) Objektom...

SOCIÁLNE VEDY – kompletní obsah_1:

SOCIÁLNE VEDY – obsah: Právo na prácu a právo na zamestnanie, Základné pr… Nástroje aktívnej politiky trhu práce Ekonomické a sociálne dôsledky nezamestnanosti Rodinná politika ako súčasť sociálnej politiky, Neodkladná zdravotná strarostlivosť Preddavok na...

SOCIÁLNE VEDY – kompletní obsah_2:

Sociálna kategorizácia Sociálne správanie Typy členstva v sociálnej skupine Výskum zameraný na sledovanie intervencie okoloidú… Malá sociálna skupina Eustres Psychológia davu Psychológia davu Situačné faktory Veľké sociálne skupiny SUBJEKT VNÍMANIA Činnosť vnímania má vo...

SOCIÁLNE VEDY – kompletní obsah_3:

Ekonomika a kultúra – primárne faktory Faktory a aktéri sociálnej zmeny Prejavy sociálnej práce v starovekých kultúrach…… U človeka je to v prvom rade myslenie Otázky ku skúške z Dejín sociálnej práce Náboženské rozpory...