Sociálne vedy

Sociální politika, Typy a modely sociálnej politiky

Typy a modely sociálnej politiky Typy rozdeľujeme podľa toho aká je účasť štátu na SP. Podľa postavenia štátu v SP1) redistributívny typ SP (rozdeľovanie, opätovné rozdeľovanie) – typická je dominantná úloha štátu. Štát nahrádza...

STRATÉGIA RIEŠENIA KONFLIKTOV

Vyjednávanie – negácia – každý zastupuje záujmy svojej strany, je to profesia– dva typy“1) pozičné a) tvrdé b) mäkké2) principiálne– zásady principiálneho vyjednávania:1) dôležitý je problém nie ľudia2) schopnosť empatie3) počúvať partnera4) hľadať viac...

ROZHODOVANIE môže byť

ROZHODOVANIE môže byť:1) párové a) direktívne (dominantné) b) distribúcia autority (manželia si rozdelia rôzne činnosti) c) alternatívne rozhodovanie (každý chvíľku ťahá pílku) d) náhoda (splnené obidve voľby)2) skupinové a) direktívne b) konzultatívne (s niektorými...

KOŠTRUKTÍVNA HÁDKA

KOŠTRUKTÍVNA HÁDKA– definovali BACH A WYDEN – napísali knihu o hádke, každý človek sa háda podľa toho koľko má v sebe agresie– dva typy agresie:1) vrodená, dedičná2) sociálna – vnútorne slabý ľudia, navonok vystupujú...